Wewnątrzszkolny system oceniania

uśmiechnięta buźkaOcenianie polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania. Wewnątrzszkolny system oceniania pozwala na ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia zgodnie z przyjętymi kryteriami. Poniżej przedstawiamy WSO Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie.

 

Czytaj więcej

 Szkoła Twoich marzeń!