Projekty

Klasa z drewna

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie od początku roku szkolnego 2023/2024 realizował działania promujące leśnictwo, edukację przyrodniczą oraz wykorzystanie drewna w różnych aspektach życia w ramach programu „Klasa z drewna”, którego organizatorem są Lasy Państwowe.

Zgodnie z zaplanowanym terminarzem, w szkole prowadzone były zajęcia wg przygotowanych scenariuszy. Uwzględniały one promocję Lasów Polskich oraz zrównoważonej gospodarki leśnej. Zajęcia odbywały się z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, gier, a także jako lekcje terenowe realizowane w Parku Miejskim w Sycowie i Arboretum Leśnym im. prof. Stefana Białoboka w Stardomi.

We wrześniu odbył się również konkurs plastyczny pn. „Las – zielony skarb Polski”, w którym zostało wyróżnionych i nagrodzonych 10 prac.

Kulminacyjnym wydarzeniem projektu było przeprowadzenie na terenie szkoły „Dnia drzewa” pod hasłem „Co mogę zrobić z drewna?”. Zaproszeni goście – panowie Grzegorz Tajak i Cezary Kempa – leśnicy Nadleśnictwa Syców zapoznali uczniów ze swoją pracą. Opowiadali o skarbach jakie kryje las: grzybach, orzechach, jagodach, malinach, jeżynach czy poziomkach. Przybliżyli również zwyczaje zwierząt zamieszkujących polskie lasy: jeleni, saren, danieli, dzików, lisów czy wilków. Uczniowie dowiedzieli się np. że zające, przychodzą sobie z pomocą, kiedy są w zagrożeniu, a dziki są największymi plotkarzami w lesie. Pan Cezary zaprezentował również jak wabi się różne zwierzęta przy pomocy instrumentów naśladujących głosy zwierząt. Panowie nie zapomnieli wspomnieć o ważnym materiale pozyskiwanym z lasu, czyli drewnie, który jest w pełni odnawialnym i ekologicznym surowcem i ma bardzo szerokie zastosowanie.

W trakcie tego święta lasu uczestnicy obejrzeli również wspaniałą wystawę promującą drewno jako ekologiczny i trwały surowiec szeroko stosowany w gospodarce naszego państwa, ale też materiał do tworzenia wspaniałych dzieł sztuki.

Wystawa zebranych eksponatów oraz prac plastycznych była udostępniona przez cały październik na terenie naszej placówki.
W ramach zadań projektowych przy szkole została również zamontowana ścieżka edukacyjna „Las – zielony skarb Polski”. Mamy nadzieję, że będzie ona uatrakcyjniać zajęcia o tematyce leśnej prowadzone w naszej placówce.

Chociaż realizacja programu „Klasa z drewna” dobiegła końca, nasza fascynacja lasem i drewnem nadal trwa. Już planujemy kolejne spotkania związane z tą tematyką.

klasa-z-drewna-03
klasa-z-drewna-05
klasa-z-drewna-06
klasa-z-drewna-09
klasa-z-drewna-08
klasa-z-drewna-12
klasa-z-drewna-11
klasa-z-drewna-16
klasa-z-drewna-02
klasa-z-drewna-04

 


Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce pt. ”Kocham Cię, Polsko”

plakatKonkurs jest zorganizowany w okazji rocznicy odzyskania niepodległości
przez Polskę 11 listopada 1918 r. Cele konkursu są także zgodne z polityką oświatową Ministerstwa Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2021/2022.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Organizatorem konkursu jest Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie.
 • Patronat konkursu objął Burmistrz Miasta i Gminy Syców.

II. CELE KONKURSU

 • Rozwijanie zainteresowań historią ojczystego kraju.
 • Pogłębianie wiedzy z zakresu geografii Polski.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych.
 • Promowanie polskich obyczajów i tradycji.
 • Poszerzanie wiedzy uczniów z zakresu polskiej literatury, muzyki, filmu.
 • Popularyzacja wiedzy o polskich osiągnięciach sportowych.
 • Wspólna zabawa społeczności szkolnej naszej gminy.

III. UCZESTNICY

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas 7-8.

IV. ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

 • Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
 • Informacje o konkursie będą umieszczone na stronie internetowej szkoły oraz Facebooku.

ETAP SZKOLNY:

 • Termin: do 10 listopada 2021 r.
 • Należy wytypować troje uczniów z klas 7 i 8, wypełnić załączniki i przesłać dokumenty do wyznaczonego terminu, czyli 10 listopada br.
 • Uczniowie w konkursie startują jako zespół i reprezentują swoją szkołę.

ETAP MIĘDZYSZKOLNY:

 • Termin: 18 listopada 2021 r.
 • Miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie.
 • Za organizację konkursu odpowiada Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie.
 • Do Komisji Konkursowej mogą zostać powołani nauczyciele z innych szkół.
 • Etap II – finał konkursu będzie polegał na wykonaniu zadań zadanych podczas konkursu

w obecności innych uczestników i widowni. Zadania mogą mieć formę pytań otwartych, zamkniętych, prezentacji, krótkich filmików, fragmentów muzycznych, zadań ruchowych (forma wzorowana na znanym programie telewizyjnym „Kocham Cię , Polsko” emitowanym w TVP2).

 • Uczestnicy konkursu z danej szkoły startują w konkursie jako zespół reprezentujący swoją szkołę.
 • Zwycięzcami konkursu będą zespoły, które zajęły 1.,2., 3. miejsce. Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

V. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH W KONKURSIE

 • Zakres wiedzy obejmuje podstawę programową z historii, języka polskiego.
 • Wiedza z zakresu polskiej tradycji i obyczajów, polskich przysłów, polskiej muzyki, literatury, filmu.

 

Pobierz Załącznik


PROJEKT EDUKACYJNY „KOCHAM SYCÓW”

Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej realizują projekt „Kocham Syców”. Celem projektu jest zapoznanie dzieci z ich małą ojczyzną. W ramach projektu odwiedzają muzeum regionalne w Sycowie, gdzie poznają historię miasta, poznają życie ludzi, którzy zasłużyli się dla Sycowa i okolic. Organizowane są konkursy ukazujące piękno i historię Sycowa i okolic: - szkolny konkurs fotograficzny „Zatrzymać czas – jesień”, międzyszkolny konkurs „Sycowianin – brzmi dumnie”, „Syców – moje miejsce na Ziemi”.

projekty 02
projekty 06
projekty 05
projekty 04
projekty 03
projekty 01

W poszukiwaniu szczęścia…

- projekt edukacyjny realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Sycowie

Wstęp:

Już od najmłodszych lat poszukujemy swojej drogi życia, której celem jest szczęście. Szczęście składa się z wielu czynników: to na pewno rodzina, ukochane osoby; to poczucie tożsamości, osadzenie w konkretnej tradycji, miejscu, to również wykonywanie konkretnych czynności, podejmowanie działań, na które składają się różne wydarzenia, osoby, emocje. Okres dorastania jest czasem kształtowania dorosłego człowieka, tworzenia jego szczęścia. Ważną rolę odgrywa tu szkoła, w której uczeń spędza połowę swojego dnia, gdzie poszerza swoją wiedzę, wychowuje do poczucia tożsamości narodowej, znajomości dziedzictwa kultury. Jednym z ważniejszych zadań szkoły jest rozwijanie zainteresowań uczniów. Dzieci mają różny start życiowy, stąd …W każdym dziecku tkwi potencjał i talent, dlatego tak ważne jest stworzenie możliwości odkrycia zainteresowań ucznia w szkole.

Okres oczekiwania na efekty może być pasjonującą życiową wędrówką.

Cele projektu:

 • poznanie wielu form aktywności, sposobów spędzania wolnego czasu,
 • pokazywanie uczniom, że każdy ma jakiś talent, mocne strony, które może wykorzystać do realizacji swoich marzeń,
 • uczniowie znają zasady savoir-vivru obowiązujące np. podczas spotkań autorskich, rozmów z osobami publicznymi czy pracownikami różnych zakładów pracy.
 • pokazanie uczniom , że absolwenci tej szkoły poprzez swoją pracę, wielką pasję osiągnęli sukces,
 • motywowanie do rozwijania swoich zainteresowań,
 • promowanie popularyzacja wśród uczniów czytelnictwa,
 • uzmysłowienie uczniom, że celem ludzkiego życia jest szczęście w życiu prywatnym i zawodowym,
 • promowanie szkoły w środowisku lokalnym,
 • uczenie szacunku do młodszych, słabszych uczniów czy przedszkolaków,
 • nawiązanie współpracy z rodzicami i zaangażowanie ich w życie szkoły, budowanie więzi emocjonalnych : rodzic dziecko, dziadkowie. Wyzwalanie radości ze wspólnego działania.
 • Zachęcenie do aktywnego udziału rodziców w działaniach szkoły i podzielenia się swoimi doświadczeniami , pasjami.
 • Wzbogacanie pomysłowości dziecka i rodziców, pobudzanie twórczej wyobraźni.

 

Harmonogram działań

 

  Temat przewodni Główne zamierzenia Sposób realizacji
1. Akcja informacyjna Zachęcenie rodziców do współpracy w zakresie realizacji treści dotyczących rozwijania zainteresowań.  
2.


„W świecie sztuki”


Zainicjowanie spotkania z absolwentką naszej szkoły oraz ASP we Wrocławiu, wykładowcą ASP we Wrocławiu

Zorganizowanie warsztatów artystycznych dla dzieci zainteresowanych malowaniem, chodzących na koło plastyczne.

Przygotowanie wystawy malarskiej utalentowanych uczniów w Sycowskim Muzeum Regionalnym.

Zaproszenie do współpracy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Sycowie „Caritas”. Poprowadzenie wspólnych zajęć artystycznych – przygotowanie prac na wystawę w Sycowskim Muzemum Regionalnym.

Książka przyjacielem dzieci

Od pomysłu do realizacji. Spotkanie z Urszulą Ewertowską – pisarką dla dzieci, która opowie o tym, jak napisać książkę. Spotkanie może być zrealizowane w szkole w ramach Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom.
Można nawiązać współpracę z biblioteką.

Zabawa w pisanie – zorganizowanie w szkole konkursu dla uczniów klas 1-3 i klas IV –VIII na napisanie książki.

Konkurs pięknego czytania.

Konkurs na książeczkę dla przedszkolaka – przygotowanie książeczek we współpracy z kołem plastycznym.

Zaproszenie babć i dziadków do czytania przedszkolakom i uczniom klas 1-3 swoich ulubionych książek. Podzielenie się zainteresowaniami czytelniczymi z uczniami klas starszych.

Zabawa w teatr.

Nawiązanie współpracy z „Teatrem Lalek” we Wrocławiu i przygotowanie warsztatów teatralnych dla dzieci.

Zachęcenie rodziców mających artystyczne zainteresowania do przygotowania przedstawienia dla uczniów naszej szkoły.

W razie pandemii nakręcenie filmu - bajki on line ( w podobny sposób jak film TVP „Będzie dobrze, kochanie”).

Fotografia Przeprowadzenie warsztatów fotograficznych przez rodzica uczennicy klasy III. Wyjście w plener – Sycowski Park w Obiektywie.
 3.   Ciężka praca i wielka pasja.    Być jak Bob Budowniczy  

Przygotowanie spotkania dla uczniów klas 1-3 z rodzicem chłopca niepełnosprawnego, który jest architektem. Przygotowanie spotkania, podczas którego tata z synem będą opowiadali o pracy architekta.
Przygotowanie warsztatów technicznych – szkicowanie projektów.

Od projektu do realizacji. Spotkanie dla uczniów klas IV – VIII z inżynierem budownictwa, rodzicem jednego z uczniów klas IV. Opowiadanie o pracach przy budowaniu wielkich stadionów w Londynie czy we Wrocławiu.

Zorganizowanie wystawy projektów w szkole.

 Z głową w chmurach Zaproszenie absolwenta szkoły Hodyjasa i wysłuchanie opowieści o tym jak zostać stewardesem, pilotem. Spotkanie dla uczniów klas I-III i IV – VIII. Prezentacja zdjęć.
 W świecie roślin  

Wycieczka do arboretum i przyglądanie się rozmnażaniu roślin lub zakładu ogrodniczego na ul. Leśnej i wysłuchanie pogadanki na temat uprawy roślin.

Przygotowanie warsztatów florystycznych dla uczniów klas IV – VIII przy współpracy z sycowską kwiaciarnią.

  W służba społeczeństwu Gospodarowanie
Zarządzanie
Spotkanie z burmistrzem Miasta i Gminy Syców p. D. Maniakiem – absolwentem naszej szkoły. Spotkanie dla uczniów klas IV – VIII w ramach zajęć WOS.
W obronie prawdy

Spotkanie z przedstawicielem IPN z Wrocławia. Obejrzenie prezentacji i wysłuchanie opowieści o żołnierzach wyklętych. Spotkanie dla uczniów kl. IV- VIII.

Zajęcia terenowe – w poszukiwaniu skarbów (z wykorzystaniem wykrywacza skarbów). Zajęcia dla klas I- III.

5. Człowiek i jego zdrowie Z pasji do sportu
- kolarstwo górskie
Udział w spotkaniu z p. A. Głowackim – kolarzem górskim. Pogadanka o bezpieczeństwie podczas jazdy na rowerze w mieście i w terenie. Przygotowanie zajęć terenowych.
- z miłości do piłki Udział w zajęciach sportowych z absolwentem naszej szkoły - trenerem młodzików Śląska Wrocław Mateuszem Chowańskim.
- leki kosmetyki Jak zrobić naturalne kosmetyki? Pastę do zębów itd. Spotkanie z chemikiem, farmaceutką…
- chcę być lekarzem Przygotowanie spotkania z lekarzem – rodzicem uczennicy klasy VII. Spotkanie
6. Babcie i dziadkowie o swoich zainteresowaniach Zabawy z dawnych lat Zaproszenie babć i dziadków do prezentowania zainteresowań i opowiadania o dawnych formach spędzania wolnego czasu.
Zabawy na wolnym powietrzu.

Organizacja spotkań i warsztatów.

W sytuacji zamknięcia szkoły – spotkanie on line z wykorzystaniem programu ZOOM.

Wspólne warsztaty, wyjazdy (zabawa w teatr, warsztaty fotograficzne, doświadczenia chemiczne).

Opis osiągnięć uczniów

Po realizacji zaplanowanych zadań uczeń powinien:

 • potrafić się wypowiedzieć na temat swoich zainteresowań,
 • opowiedzieć o spotkaniu, które go zainteresowało i uargumentować swoją wypowiedź,
 • udoskonalić umiejętność formułowania pytań i odpowiedzi,
 • wykazywać się dbałością o kulturę języka,
 • rozumieć potrzebę czytania, uczenia się, rozwijania swoich zainteresowań, które mogą stać się sposobem na dorosłe życie,
 • rozwinąć własne zdolności twórcze
 • mieć motywację do nauki,

Rodzice:
-


Efekty działań

Dziecko:

 • doznaje wielu przyjemnych wrażeń poprzez kontakt ze sztuką,
 • nabywa wzorów pięknej polskiej mowy poprzez kontakt z utworami literatury dziecięcej,
 • z pomocą nauczyciela nawiązuje współpracę z innymi instytucjami jak np. muzeum,
 • rozpoznaje swoje zainteresowania i predyspozycje do pracy w danym zawodzie czy sporcie,
 • widzi, że absolwenci tej szkoły spełniają swoje marzenia, rozwijają zainteresowania,
 • wzmocnienie relacji rodzinnych,

 

warsztaty szczęścia 03
warsztaty szczęścia 02
warsztaty szczęścia 01
warsztaty szczęścia 09
warsztaty szczęścia 08
warsztaty szczęścia 07
warsztaty szczęścia 06
warsztaty szczęścia 05
warsztaty szczęścia 04

Żyj smacznie  zdrowo

W roku szkolnym 2021/2022 w naszej szkole we wszystkich klasach realizowany jest projekt "Żyj smacznie i zdrowo". Celem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat zdrowego odżywania, kształtowanie umiejętności niezbędnych dla zdrowia oraz uświadomienie konieczności racjonalnego odżywania się.

 

żyj smacznie i zdrowo 05
żyj smacznie i zdrowo 03
żyj smacznie i zdrowo 02
żyj smacznie i zdrowo 01
żyj smacznie i zdrowo 06
żyj smacznie i zdrowo 04
 

Szkoła Twoich marzeń!