Pedagog szkolny/psycholog

pani pedagogMłodzi was potrzebują. Oni poszukują wzorców, które byłyby dla nich punktem odniesienia. Oczekują też odpowiedzi na wiele zasadniczych pytań, jakie nurtują ich umysły i serca, a nade wszystko domagają się od was przykładu życia. Trzeba, abyście byli dla nich przyjaciółmi, wiernymi towarzyszami i sprzymierzeńcami w młodzieńczej walce. Pomagajcie im budować fundamenty pod ich przyszłe życie. ...
Jan Paweł II

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym pedagogiem szkolnym jest P. Katarzyna Wojciechowska. Jej podstawowym zadaniem jest oferowanie pomocy zarówno uczniom jak i nauczycielom oraz wychowawcom i rodzicom.
Do podstawowych zadań pedagoga szkolnego należy: diagnoza problemów uczniów oraz zapobieganie im, utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci borykających się z problemami a także stały kontakt z nauczycielami i wychowawcami. Pedagog musi wyróżniać się umiejętnością celnego analizowania ludzkich zachowań, aby móc zareagować w odpowiednim czasie oraz we właściwy sposób.
W naszej szkole pedagog reaguje, słucha, rozmawia, wspiera i towarzyszy uczniom, rodzicom i nauczycielom – wychowawcom. Jest, gdy tego potrzebujecie!. Jest w szkole każdego dnia od 7.30 do 15.00. Ponadto jest dostępny przez e-dziennik czy pocztę służbową.

Dodatkowo w szkole zatrudniony jest psycholog szkolny. Psycholog w szkole podejmuje działania o charakterze: diagnostycznym, terapeutycznym, psychoedukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym, interwencyjnym i mediacyjnym.

 

ramkaCzym zajmuje się psycholog szkolny?

 • diagnozą potencjalnych możliwości ucznia,
 • analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,
 • działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawieniu się problemów,
 • współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych,
 • współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (m. in. pomoc w rozwiązywaniu konfliktów klasowych),
 • współpracą z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, MOPS-em i innymi instytucjami wspierającymi szkołę w jej działaniach,

Program wychowawczo-profilaktyczny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie

 

Kto może się zgłosić?

Uczeń, gdy:

 • ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
 • nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
 • w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;

Rodzic, gdy:

 • nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
 • chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.

Nauczyciel, gdy:

 • doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
 • szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.

Psycholog jest dostępny w szkole codziennie w godzinach 8.00 – 15.00.

 

 


Szkoła Twoich marzeń!