Aktualności

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi aktualnościami. 

III List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Rozpoczęcie roku

Oferta zajęć pozalekcyjnych na rok szkolny 2023/2024

Rozpoczęcie roku

Inauguracja roku szkolnego 2023/2024

Rozpoczęcie roku

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

List na zakończenie roku szkolnego 2022/2023

Uroczystość zakończenia Roku Szkolnego 2022/2023!

Spotkanie z Rodzicami, których dzieci w roku szkolnym 2023/2024 pójdą do klasy I

II List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty

Turniej Maszyn Wiatrowych

Turniej Maszyn Wiatrowych organizowanych przez Fundację PGE 17