Dla rodziców

dokumentMISJA SZKOŁY

 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

/Jan Paweł II/

Zespół Szkolno-Przedszkolny jest placówką, która podąża za zmianami i dostosowuje się do wymogów współczesności, nie zapominając o historii i tradycjach, które są fundamentem budowania tożsamości każdego człowieka. Edukacja w Zespole jest prowadzona w duchu poszanowania kultury, tradycji, historii naszej ojczyzny, regionu, wartości rodzinnych oraz zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbamy o wielopłaszczyznowy rozwój ucznia i wychowanka oparty na uniwersalnych wartościach oraz naukach patrona. Łączymy nowoczesność, rozwój technologiczny z ciekawością świata, nauką języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji społecznych i aktywności obywatelskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu dziecku wszechstronny rozwój, wyposażyć w potrzebę zdobywania wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania, tak aby w maksymalny i efektywny sposób wykorzystały swój potencjał. Rozwijamy u wychowanków kompetencje kluczowe, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i pozwalają osiągnąć szeroko rozumiany sukces, zarówno w przedszkolu i szkole, ale także w życiu dorosłym. Przez dobór odpowiednich treści, metod i form kształtujemy u podopiecznych wartości moralne, odpowiedzialność, uczciwość oraz poczucie wspólnoty z ludźmi, swoim miastem, województwem i krajem.

 

Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań. Wspomaga dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Przygotowuje ucznia do dalszej edukacji i życia we współczesnym świecie z poszanowaniem demokratycznych wartości oraz praw dziecka i dorosłego człowieka. Promuje sprawność fizyczną, zdrowy i ekologiczny styl życia. Kształtuje przynależność regionalną i europejską, pielęgnuje przywiązanie do tradycji. Systematycznie prowadzi działania mające na celu monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów. Jest nowoczesna z bogatym zapleczem dydaktycznym.

Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka. Wspiera rodziców w procesie wychowania.

 

WIZJA SZKOŁY

Zasadniczą wizją jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, który:

  • kultywuje tradycje, ale i wdraża wyzwania nowoczesnej szkoły,
  • każdego wychowanka traktuje jako indywidualną jednostkę, szanuje jego potrzeby i możliwości,
  • współpracuje z rodzicami i innymi partnerami na zasadach dialogu i obustronnej podmiotowości,
  • dokłada starań, aby budowany przez społeczność szkolną wizerunek zespołu był innowacyjnym wyrazem oczekiwań i wymagań współczesnej edukacji, wychowania i opieki,
  • posiada odpowiedzialną i kompetentną kadrę, która wzajemnie sobie pomaga, dzieli się doświadczeniem, działa w placówce i poza nią,
  • dokłada starań, aby stworzyć swoim wychowankom bezpieczne, higieniczne i estetyczne warunki rozwoju i nauki, tak aby każdy dzień w placówce był połączeniem przyjemnego z pożytecznym i wywoływał potrzebę powrotu,
  • pomysłami i innowacyjnym podejściem do edukacji i wychowania uczy dzieci przeżywania codziennych radości,
  • na co dzień promuje zdrowie, dobry humor i ustawiczną pracę nad sobą.

 

Harmonogram zebrań z rodzicami oraz terminów wystawiania ocen proponowanych i zagrożeń

SP3

Data Temat Uwagi
13.09.2022r. Zebranie organizacyjne -
22.11.2022r. Zebranie wychowawcze -
16.12.2022r. Wystawienie zagrożeń oraz ocen proponowanych Wychowawcy powiadamiają rodziców o zagrożeniach
07.02.2023r. Zebranie semestralne -
25.04.2023r. Zebranie wychowawcze -
19.05.2023r. Wystawienie zagrożeń oraz ocen proponowanych Wychowawcy powiadamiają rodziców o zagrożeniach

 

PP4

Data Temat Uwagi
13.09.2021r. Zebranie organizacyjne -
07.02.2023r. Zebranie semestralne -
13.06.2023r. Zebranie wychowawcze -

 

 

Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2022/2023

L.P. Daty Opis
1. 14 października 2022 r. Dzień Edukacji Narodowej
2. 31 października 2022 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych
3. 1 listopada 2022 r. Wszystkich Świętych
4. 11 listopada 2022 r. Narodowe Święto Niepodległości
5. 23-31 grudnia 2022 r. Zimowa przerwa świąteczna
6. 1 stycznia 2023 r. Nowy Rok
7. 6 stycznia 2023 r. Trzech Króli
8. 13-26 lutego 2023 r. Ferie zimowe
9. 6-11 kwietnia 2023 r. Wiosenna przerwa świąteczna
10. 1 maja 2023 r. Międzynarodowe Święto Pracy
11. 2 maja 2023 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
12. 3 maja 2023 r. Święto Konstytucji 3 Maja
13. 23-25 maja 2023 r. Egzamin ósmoklasisty
14. 8 czerwca 2023 r. Boże Ciało
15. 9 czerwca 2023 r. Dzień wolny po Bożym Ciele
16. 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

 

Godziny dostępności nauczycieli

l.p. imię i nazwisko nauczyciela dzień tygodnia godzina sala uwagi
 1.  Monika Janiszyn  czwartek  1400 – 1500  sekretariat  
 2.  Joanna Adamska  wtorek  1335 – 1435  pokój nauczycielski s. 55  
 3.  Karolina Borowczyk-Henczel  poniedziałek  1305 – 1405  pokój nauczycielski s. 55  
 4.  Iwona Chowańska  środa  1430 – 1530  sala 30  
 5.  Arkadiusz Chowański  poniedziałek  1330 – 1430  pokój nauczycielski s. 55  co dwa tygodnie
 6.  Paulina Dziębor  czwartek  1245 – 1345  pokój nauczycielski s. 55  
 7.  Anna Faron  środa  1330 – 1430  pokój nauczycielski s. 55  
 8.  Agata Grzesiak  piątek  1330 – 1430  pokój nauczycielski s. 55  
 9.  Agata Hanyż  wtorek  1330 – 1430  pokój nauczycielski s. 55  
 10.  Amelia Hojczyk-Więcek  wtorek  1430 – 1500  pokój nauczycielski s. 55  dostępność w każdym tygodniu
 11.  Anna Hryniewiecka  poniedziałek  1415 – 1515  pokój nauczycielski s. 55  
 12.  Justyna Jachimska  wtorek  1345 – 1445  gabinet pedagoga s. 31  
 13.  Eliza Kędzia-Zadka  czwartek  1315 – 1415  pokój nauczycielski s. 55  
 14.  Bogusława Kornatko  piątek  1330 – 1430  sala 28  
 15.  Andrzej Kowalczyk  środa  1330 – 1430  pokój nauczycielski s. 55  co dwa tygodnie
 16.  Marta Kozica  czwartek  1430 – 1530  pokój nauczycielski s. 55  
 17.  Agnieszka Kozłowska  wtorek  1400 – 1500  sekretariat  
 18.  Wojciech Kucharzak  piątek  1430 – 1530  pokój nauczycielski s. 55  co dwa tygodnie
 19.  Maria Lamek  wtorek  1230 – 1330  pokój nauczycielski s. 55  
 20.  Aleksandra Morozowicz  środa  1330 – 1430  gabinet pedagoga s. 31  
 21.  Andrzej Moskwa  środa  1435 – 1535  pokój nauczycielski s. 55  co dwa tygodnie
 22.  Joanna Nowak czwartek   1230 – 1330  pokój nauczycielski s. 55  
 23.  Anna Nowicka poniedziałek   1330 – 1430 pokój nauczycielski s. 55   co dwa tygodnie
 24.  Joanna Piotrowska poniedziałek   1330 – 1430 pokój nauczycielski s. 55   
 25.  Natalia Sinecka  wtorek  1330 – 1430 pokój nauczycielski s. 55   
 26.  Maciej Stasiak  wtorek  1330 – 1430 pokój nauczycielski s. 55   
 27.  Marta Szenfeld  środa  1330 – 1430 pokój nauczycielski s. 55   
 28.  Anna Szura  środa  1430 – 1530 pokój nauczycielski s. 55   
 29.  Marta Wilkowska wtorek   1430 – 1500  pokój nauczycielski s. 55   
30.  Katarzyna Wojciechowska poniedziałek   1530 – 1630  gabinet pedagoga s. 31  
 31.  Magdalena Żyłka poniedziałek   1515 – 1615 pokój nauczycielski s. 55   co dwa tygodnie
      PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 32.  Anna Lenort  wtorek  1130 – 1230 pokój nauczycieli przedszkola   
czwartek 1600 – 1700 sala „Zajączków”  
 33.  Małgorzata Szymanek  piątek 1130 – 1230 pokój nauczycieli przedszkola   co dwa tygodnie
 34.  Małgorzata Połosak  wtorek  1130 – 1230  pokój nauczycieli przedszkola   
czwartek  1600 – 1700   sala „Zajączków”  
 35.  Monika Pudłowska czwartek  1230 – 1330  pokój nauczycieli przedszkola   

dzieci

przedszkole

stos dokumentów

Dokumenty do pobrania

podręcznik

wykaz podręczników