Dla rodziców

dokumentMISJA SZKOŁY

 

„Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”

/Jan Paweł II/

Zespół Szkolno-Przedszkolny jest placówką, która podąża za zmianami i dostosowuje się do wymogów współczesności, nie zapominając o historii i tradycjach, które są fundamentem budowania tożsamości każdego człowieka. Edukacja w Zespole jest prowadzona w duchu poszanowania kultury, tradycji, historii naszej ojczyzny, regionu, wartości rodzinnych oraz zrozumienia i szacunku dla drugiego człowieka.

Dbamy o wielopłaszczyznowy rozwój ucznia i wychowanka oparty na uniwersalnych wartościach oraz naukach patrona. Łączymy nowoczesność, rozwój technologiczny z ciekawością świata, nauką języków obcych oraz rozwijaniem kompetencji społecznych i aktywności obywatelskiej. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić każdemu dziecku wszechstronny rozwój, wyposażyć w potrzebę zdobywania wiedzy oraz umiejętność jej wykorzystania, tak aby w maksymalny i efektywny sposób wykorzystały swój potencjał. Rozwijamy u wychowanków kompetencje kluczowe, które wspierają rozwój osobisty, włączanie w życie społeczne, aktywne obywatelstwo i pozwalają osiągnąć szeroko rozumiany sukces, zarówno w przedszkolu i szkole, ale także w życiu dorosłym. Przez dobór odpowiednich treści, metod i form kształtujemy u podopiecznych wartości moralne, odpowiedzialność, uczciwość oraz poczucie wspólnoty z ludźmi, swoim miastem, województwem i krajem.

 

Zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa i sprzyja rozwojowi ich indywidualnych zainteresowań. Wspomaga dzieci z trudnościami edukacyjnymi. Przygotowuje ucznia do dalszej edukacji i życia we współczesnym świecie z poszanowaniem demokratycznych wartości oraz praw dziecka i dorosłego człowieka. Promuje sprawność fizyczną, zdrowy i ekologiczny styl życia. Kształtuje przynależność regionalną i europejską, pielęgnuje przywiązanie do tradycji. Systematycznie prowadzi działania mające na celu monitorowanie i diagnozowanie osiągnięć uczniów. Jest nowoczesna z bogatym zapleczem dydaktycznym.

Szkoła jest otwarta na współpracę z rodzicami, środowiskiem lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój dziecka. Wspiera rodziców w procesie wychowania.

 

WIZJA SZKOŁY

Zasadniczą wizją jest Zespół Szkolno-Przedszkolny, który:

  • kultywuje tradycje, ale i wdraża wyzwania nowoczesnej szkoły,
  • każdego wychowanka traktuje jako indywidualną jednostkę, szanuje jego potrzeby i możliwości,
  • współpracuje z rodzicami i innymi partnerami na zasadach dialogu i obustronnej podmiotowości,
  • dokłada starań, aby budowany przez społeczność szkolną wizerunek zespołu był innowacyjnym wyrazem oczekiwań i wymagań współczesnej edukacji, wychowania i opieki,
  • posiada odpowiedzialną i kompetentną kadrę, która wzajemnie sobie pomaga, dzieli się doświadczeniem, działa w placówce i poza nią,
  • dokłada starań, aby stworzyć swoim wychowankom bezpieczne, higieniczne i estetyczne warunki rozwoju i nauki, tak aby każdy dzień w placówce był połączeniem przyjemnego z pożytecznym i wywoływał potrzebę powrotu,
  • pomysłami i innowacyjnym podejściem do edukacji i wychowania uczy dzieci przeżywania codziennych radości,
  • na co dzień promuje zdrowie, dobry humor i ustawiczną pracę nad sobą.

 

KONTO RADY RODZICÓW:

Bank Spółdzielczy w Oleśnicy Oddział w Sycowie nr 21 9584 0008 3006 0601 8942 0001

 

LAPTOP DLA UCZNIA

W związku z otrzymaniem bezpłatnych laptopów dla klas IV poniżej zamieszczamy link do strony, na której znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje.
https://laptopdlaucznia.gov.pl

Harmonogram zebrań z rodzicami oraz terminów wystawiania ocen proponowanych i zagrożeń

SP3

Data Temat Uwagi
12.09.2023r. Zebranie organizacyjne -
21.11.2023r. Zebranie wychowawcze -
15.12.2023r. Wystawienie zagrożeń oraz ocen proponowanych Wychowawcy powiadamiają rodziców o zagrożeniach
04.01.2024r. Wystawienie ocen śródrocznych -
30.01.2024r. Zebranie semestralne -
23.04.2024r. Zebranie wychowawcze -
17.05.2024r. Wystawienie zagrożeń oraz ocen proponowanych Wychowawcy powiadamiają rodziców o zagrożeniach
10.06.2024r. Wystawienie ocen końcoworocznych -

 

PP4

Data Temat Uwagi
12.09.2023r. Zebranie organizacyjne -
30.01.2024r. Zebranie semestralne -
11.06.2024r. Zebranie podsumowujące -

 

 

Kalendarz dni wolnych w roku szkolnym 2023/2024

L.P. Daty Opis
1. 30-31 października 2023 r. dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2. 1 listopada 2023 r. Wszystkich Świętych
3. 11 listopada 2023 r. Narodowe Święto Niepodległości
4. 23-31 grudnia 2023 r. Zimowa przerwa świąteczna
5. 1 stycznia 2024 r. Nowy Rok
6. 6 stycznia 2024 r. Trzech Króli
7. 15-28 stycznia 2024 r. Ferie zimowe
8. 28 marca - 2 kwietnia 2024 r. Wiosenna przerwa świąteczna
9. 1 maja 2024 r. Międzynarodowe Święto Pracy
10. 2 maja 2024 r. Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
11. 3 maja 2024 r. Święto Konstytucji 3 Maja
12. 30 maja 2024 r. Boże Ciało
13. 31 maja 2024 r. Dzień wolny po Bożym Ciele
14. 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 r. Ferie letnie

 

Godziny dostępności nauczycieli

l.p. imię i nazwisko nauczyciela dzień tygodnia godzina sala uwagi
 1.  Monika Janiszyn środa  1400 – 1500  sekretariat  
 2.  Joanna Adamska czwartek  1430 – 1530 sala 28  
 3.  Ewa Balawajder środa  1130 – 1230 sala 37  
 4.  Karolina Borowczyk-Henczel środa  1330 – 1430 sala 37  
 5.  Iwona Chowańska czwartek  1140 – 1240  sala 30  
 6.  Magdalena Czapczyńska środa  1430 – 1530 sala 37  
 7.  Izabela Dudziak piątek  1130 – 1230 sala 30  
 8.  Paulina Dziębor  czwartek  1230 – 1330 sala 28  
 9.  Anna Faron poniedziałek  1330 – 1430 sala 28  
 10.  Agata Grzesiak  piątek  1330 – 1430 sala 38  
 11.  Halina Gwiździel poniedziałek 1140 – 1210  pokój nauczycielski s. 46  dostępność w każdym tygodniu
 12.  Mateusz Hanyż poniedziałek  1005 – 1035 pokój nauczycielski s. 46  dostępność w każdym tygodniu
 13.  Amelia Hojczyk-Więcek piątek  1330 – 1430 pokój nauczycielski s. 46  dostępność w każdym tygodniu
 14.  Justyna Jachimska czwartek  1430 – 1530  gabinet pedagoga s. 31  
 15.  Bogusława Kornatko  piątek  1230 – 1330  sala 38  
 16.  Andrzej Kowalczyk  środa  1130 – 1200 pokój nauczycielski s. 46  dostępność w każdym tygodniu
 17.  Agnieszka Kozłowska poniedziałek  1500 – 1600  sekretariat  
 18.  Maria Lamek piątek  1430 – 1530 sala 38  
 19.  Teresa Leszczyna poniedziałek  1430 – 1500 pokój nauczycielski s. 46  dostępność w każdym tygodniu
 20.  Aleksandra Morozowicz wtorek  1430 – 1530 sala 28  
 21.  Andrzej Moskwa  środa  1445 – 1515 sala 36  dostępność w każdym tygodniu
 22.  Joanna Nowak poniedziałek   1230 – 1330 sala 28  
 23.  Magdalena Peter piątek  1420 – 1450 pokój nauczycielski s. 46   dostępność w każdym tygodniu
 24.  Joanna Piotrowska wtorek  1330 – 1430 sala 28  
 25.  Natalia Sinecka czwartek  1230 – 1330 pokój nauczycielski s. 46   
 26.  Maciej Stasiak  wtorek  1230 – 1330 sala 28  
 27.  Agnieszka Staniszewska poniedziałek 1245 – 1315 pokój nauczycielski s. 46  dostępność w każdym tygodniu
 28.  Marta Szenfeld poniedziałek  1430 – 1530 sala 28  
 29.  Anna Szura czwartek  1330 – 1430 sala 28  
 30.  s. Małgorzata Ślęzak środa  1230 – 1330  sala 37  
31.  Katarzyna Wojciechowska poniedziałek   1600 – 1700  gabinet pedagoga s. 31  
      PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 4
 32.  Maria Kołodziej
poniedziałek
 1030 – 1130
pokój nauczycieli PP4
 
1100 – 1200  
 33.  Natalia Musiał poniedziałek 1600 – 1700 sala „Zajączków”  

 34.

 Monika Pudłowska

środa
1130 – 1230  pokój nauczycieli PP4  
1030 – 1130   
 35.  Monika Stodolna wtorki 1130 – 1230 pokój nauczycieli PP4  

dzieci

przedszkole

stos dokumentów

Dokumenty do pobrania

podręcznik

wykaz podręczników