Rekrutacja

grafika z dokumentemREKRUTACJA DO KLAS PIERWSZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE wchodzącej w skład ZESPOLU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO

Szanowni Rodzice!
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023.

1. Do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 przyjmowane są dzieci:
a. 7-letnie (urodzone w roku 2015)
b. 6-letnie (urodzone w roku 2016) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub dziecko posiada pozytywna opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej)
2. Rekrutacja prowadzona będzie za pomocą systemu elektronicznego: https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/sycow 
3. Przyjęcie dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły odbywa się z urzędu na podstawie zgłoszenia. Wypełnione i podpisane zgłoszenie rodzic składa do szkoły obwodowej. Do zgłoszenia dołącza oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata.
4. Zgłoszenie można pobrać i wydrukować po wypełnieniu danych w systemie elektronicznym. Wszelkie dokumenty są dostępne na stronie elektronicznego systemu naboru w zakładce pliki do pobrania.
5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowanie rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. Rodzice dziecka zamieszkałego poza obwodem danej szkoły ubiegający się o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wypełniają wniosek o przyjęcie.   W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący (Uchwała Nr XXXV/239/2017 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Gmina Syców dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnianych kryteriów (załącznik nr 4).
6. Terminy rekrutacji określa Zarządzenie  Nr 731/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Syców z dnia 27 stycznia 2022 roku w sprawie określenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023, dla których Gmina Syców jest organem prowadzącym (załącznik nr 2). Zgłoszenia można składać od 29.03.2022 r. do 14.04.2022 r.
7. Szczegóły postępowania zostaną podane na stronach internetowych szkół prowadzących nabór oraz na tablicach ogłoszeń placówek przed rozpoczęciem rekrutacji. 
8. Ofertę rekrutacyjną poszczególnych szkół oraz szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać w każdej szkole podstawowej.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SYCOWIE:

Ulica: 1 Maja, Al. 15-lecia, Aleja nad Wałem, Generała Bema, Błękitna, Borowa, Henryka Brodatego, Bolesława Chrobrego, Leszka Czarnego, Dąbrówki, Gajowa, Garncarska, Graniczna, Grzybowa, Jagodowa, Jana Pawła II, Leśna, Kaliska nr 2,3,6, Kasztanowa, Kępińska, Komorowska, Kolejowa (numery przed drogą S8 od strony Sycowa), Kościelna, Kościuszki, Ks. Gorczycy, Ks. Rudy, Bolesława Krzywoustego, Władysława Łokietka, Mieszka I, Młyńska, Kazimierza Odnowiciela, Ogrodowa, Okrężna, Parkowa, Partyzantów, Pawłówek, Piastowska, Plac Królowej Jadwigi, Plac Wolności, Henryka Pobożnego, Polna, Powstańców, Pułaskiego, Henryka Probusa, Sportowa, Kazimierza Sprawiedliwego, Szkolna, Szosa Kępińska, Bolesława Szczodrego, Środkowa, Turkusowa, Wałowa, Waryńskiego, Kazimierza Wielkiego, Wierzbowa, Wojska Polskiego, Wrocławska, Zielona, Zwycięzców, Zawada, sołectwo Komorów

Jeśli mają Państwo jakieś dodatkowe pytania lub chcielibyście Państwo porozmawiać z nami zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe są podane w zakładce kontakt.

ZAPRASZAMY!

 

wykaz


Szkoła Twoich marzeń!