O Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Sycowie

dzieciZespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie, to placówka, do której należą: Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II oraz Publiczne Przedszkole Nr 4. Naszym priorytetem jest stworzenie miejsca przyjaznego dla każdego dziecka i nastolatka. Dbamy o miłą, przyjazną atmosferę oraz dobry kontakt pomiędzy nauczycielami, uczniami i ich rodzicami. Przykładamy dużą wagę do budowy więzi społecznych, zarówno w ciągu lekcji, jak również w czasie wolnym. Skupiamy się na organizowaniu spotkań i imprez okolicznościowych w których uczestniczy cała społeczność szkolna. Ponadto stale rozwijamy i unowocześniamy nasza placówkę, aby stać się atrakcyjnym miejscem do nauki i zabawy. Zapewniamy:

 • wysoki poziom kadry pedagogicznej,
 • bezpieczne i dobrze wyposażone sale lekcyjne,
 • nowoczesne pracownie komputerowe,
 • gabinet psychologa i pedagoga szkolnego,
 • czytelnię i bibliotekę z bogatym księgozbiorem,
 • stołówkę wydającą smaczne i zdrowie posiłki,
 • zajęcia sportowe i pozalekcyjne,
 • szeroki wachlarz projektów i warsztatów.

 

Skład Samorządu Uczniowskiego

 • Przewodniczący: Bryan Walczak
 • Zastępca: Michalina Kozakiewicz
 • Skarbnik: Eryk Chowański
 • Sekcja radiofoniczna: Eryk Chowański, Patryk Rola, Antoni Komin
 • Sekcja dekoracyjna: Oliwia Poręba, Izabela Kromka, Alicja Fiłka, Viktoria Walczak
 • Sekcja porządkowa: Olaf Jarzębski, Nataniel Baryś
 • Poczet sztandarowy: Szymon Wysocki, Izabela Kromka, Viktoria Walczak
 • Poczet zastępczy: Eryk Chowański, Alicja Fiłka, Lena Kolasa
 • Opiekunowie SU: Marta Wilkowska, Maciej Stasiak
 • Rzecznik Praw Ucznia: Agata Grzesiak

Ordynacja wyborcza do Samorządu Uczniowskiego

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2022/2023

Wolontariat

„Człowiek jest wielki nie przez to , co posiada, lecz przez to kim jest;
Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Jan Paweł II

Wolontariat to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczające poza związki rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu, która dobrowolnie i bez wynagrodzenia wykonuje podjęte przez siebie zadania. Wolontariuszem może zostać każdy, kto chce bezinteresownie służyć pomocą w różnych dziedzinach życia.
Do działań w szkolnym wolontariacie zapraszamy wszystkich uczniów, rodziców i pracowników naszej szkoły.
Główne cele szkolnego wolontariatu:

 • zaangażowanie środowiska szkolnego w aktywne niesienie pomocy potrzebującym, głównie w najbliższym środowisku,
 • zaangażowanie uczniów do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie się z ideą wolontariatu
 • uwrażliwianie uczniów na krzywdę i potrzeby innych,
 • rozwijanie twórczych postaw oraz uczuć empatycznych,
 • kształtowanie umiejętności komunikacyjnych oraz działania zespołowego.

Inicjatywy podjęte w tym roku szkolnym:

 • Charytatywny „Bieg belfrów”,
 • Dzień szpilek”,
 • „Nadzieja zamiast kwiatka”- zbiórka charytatywna w Dniu Edukacji Narodowej,
 • zbiórka dla Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
 • „Kasztanobranie” - zbiórka charytatywna,
 •  współpraca z organizacją „Sycowska PoMoc”,
 • „Słodkie czwartki” - kiermasze charytatywne.
 • akcja „Góra Grosza”
 • zbiórka zakrętek,
 • „Szlachetna paczka”.
 • współpraca z „Przylądkiem Nadziei”

Regulamin wolontariatu szkolnego

Patron szkoły - Jan Paweł II

Jan Paweł II

Karol Józef Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach jako syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich.
W 1946 r. przyjął święcenia kapłańskie. Jako ksiądz, biskup i przyjaciel młodzieży organizował dla niej spotkania duszpasterskie, górskie wędrówki i spływy kajakowe.
Od 1964 r. pełnił funkcję arcybiskupa metropolity krakowskiego, a w latach 1967–1978 - kardynała. Pracował jako wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Jako pierwszy w historii Polak został papieżem (1978 - 2005). Był bardzo aktywnym duszpasterzem. Odbył 104 pielgrzymki, w tym 9 razy do Polski. Zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Opublikował 14 encyklik. Ogłosił błogosławionymi w sumie 1338 ludzi, a świętymi 482 osoby. Działał na rzecz tolerancji i ekumenizmu, dążąc do zbliżenia chrześcijan i wyznawców judaizmu czy islamu. Zawsze przypominał o szacunku wobec każdego człowieka. Przyjął postawę papieża bliskiego wszystkim ludziom, papieża - apostoła.
Sprawował jeden z najdłuższych pontyfikatów w historii papiestwa. Wpływał nie tylko na życie religijne, ale też na wydarzenia polityczne. Przyczynił się do upadku komunizmu w Europie Wschodniej.
W 1981 r. odniósł ciężkie rany w zamachu. Dwa lata później spotkał się ze sprawcą w rzymskim więzieniu i publicznie wybaczył mu próbę zabicia.
Śmierć Jana Pawła II (2 kwietnia 2005 r. ) oraz Jego pogrzeb (8 kwietnia) w Watykanie stały się przeżyciami duchowymi i wydarzeniami społecznymi o niespotykanej dotąd skali. Wkrótce, 1 maja 2011 r., został beatyfikowany, a 27 kwietnia 2014 r. ogłoszono Go świętym Kościoła katolickiego.
Od najmłodszych lat realizował różnorodne zainteresowania i pasje, m.in. sportowe (piłka nożna, narciarstwo, wspinaczka górska), teatralne (był aktorem Teatru Rapsodycznego), filozoficzne, językowe i literackie. Biegle mówił w siedmiu językach. Jest autorem m. in. zbioru wierszy Renesansowy psałterz, poematu Tryptyk rzymski (2003), sztuk teatralnych: Brat naszego Boga (1950), Przed sklepem jubilera (1960) oraz książek, np. Miłość i odpowiedzialność (1960), Przekroczyć próg nadziei (1994), Pamięć i tożsamość (2005).

 

kadra pedagogicznaWykaz kadry

 1. Monika Janiszyn
  Dyrektor
  Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 2. Agnieszka Kozłowska
  Wicedyrektor
  Psycholog
 3. Joanna Adamska
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Nauczyciel przyrody
 4. Karolina Borowczyk-Henczel
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Nauczyciel edukacji przedszkolnej
  Nauczyciel języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
  Nauczyciel terapii pedagogicznej
 5. Iwona Chowańska
  Nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowania do życia w rodzinie
 6. Arkadiusz Chowański
  Nauczyciel fizyki
  Nauczyciel wychowania fizycznego
 7. Paulina Dziębor
  Nauczyciel biologii i chemii
  Doradca zawodowy
 8. Anna Faron
  Nauczyciel matematyki
 9. Agata Grzesiak
  Nauczyciel języka polskiego
 10. Bożena Grzesiak
  Pedagog specjalny
  Logopeda
 11. Amelia Hojczyk-Więcek
  Nauczyciel techniki, muzyki, wychowania do życia w rodzinie
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Nauczyciel terapii pedagogicznej
 12. Oliwia Kopa
  Nauczyciel języka niemieckiego
 13. Anna Hryniewiecka
  Nauczyciel języka niemieckiego
 14. Eliza Kędzia-Zadka
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Nauczyciel chemii i biologii
 15. Bogusława Kornatko
  Nauczyciel plastyki, techniki
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Pedagog specjalny
 16. Andrzej Kowalczyk
  Nauczyciel muzyki
 17. Marta Kozica
  Nauczyciel matematyki i informatyki
  Pedagog specjalny
  Nauczyciel terapii pedagogicznej
 18. Maria Lamek
  Pedagog specjalny
  Logopeda
  Nauczyciel terapii pedagogicznej
 19. Andrzej Moskwa
  Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i informatyki
 20. Aleksandra Morozowicz
  Nauczyciel religii
 21. Joanna Nowak
  Nauczyciel języka angielskiego
 22. Anna Nowicka
  Nauczyciel geografii
 23. Joanna Piotrowska
  Nauczyciel języka polskiego
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Pedagog specjalny
 24. Monika Pudłowska
  Nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Logopeda
 25. Natalia Sinecka
  Nauczyciel terapii pedagogicznej
  Pedagog specjalny
 26. Maciej Stasiak
  Nauczyciel języka angielskiego
 27. Marta Szenfeld
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Nauczyciel języka angielskiego
  Logopeda
 28. Anna Szura
  Nauczyciel wychowania fizycznego
 29. ks. Tomasz Ślęzak
  nauczyciel religii
 30. Katarzyna Wesoła
  Nauczyciel wychowania przedszkolnego
  Nauczyciel terapii specyficznych trudności w nauce
 31. Marta Wilkowska
  Nauczyciel wychowania fizycznego
  Logopeda
 32. Katarzyna Wojciechowska
  Pedagog szkolny
  Bibliotekarz
  Socjoterapeuta
 33. Agata Woźniak
  Pedagog specjalny
  Nauczyciel wychowania fizycznego
 34. Emilia Wyrwas
  Nauczyciel edukacji przedszkolnej
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Nauczyciel gimnastyki korekcyjnej
 35. Dagmara Zarycka
  Nauczyciel edukacji przedszkolnej
  Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
  Pedagog specjalny
  Instruktor sportu w tańcu
 36. Magdalena Żyłka
  Nauczyciel języka polskiego

 

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ

GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ w naszej szkole jest prowadzony przez SPZOZ „Przychodnia” w Sycowie, która jest również administratorem danych osobowych Państwa Dzieci.

OPIEKĘ W GABINECIE SPRAWUJE higienistka szkolna – Małgorzata Brząkała.

Gabinet znajduje się na pierwszym piętrze, koło sali plastycznej.

Czynne: czwartek 7:25 – 12:00
                piątek 7:25 – 14:00

WYKAZ ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH PIELĘGNIARKI SZKOLNEJ UDZIELANYCH W ŚRODOWISKU NAUCZANIA I WYCHOWANIA

 1. Wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych.
 2. Kierowanie postępowaniem po przesiewowym oraz sprawowanie opieki nad uczniami z dodatnimi wynikami testów.
 3. Czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi.
 4. Sprawowanie doraźnej opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi oraz z niepełnosprawnością, realizacja świadczeń pielęgniarskich wyłącznie na podstawie zlecenia lekarza POZ, na którego liście świadczeniobiorców znajduje się uczeń. Zabiegów i procedur leczniczych koniecznych do wykonania w trakcie pobytu ucznia w szkole.
 5. Udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć.
 6. Doradztwo dla Dyrektora szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole.
 7. Edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej.
 8. Prowadzenie u uczniów szkół podstawowych (klasy I-VI) znajdujących się na obszarach, gdzie poziom fluorków w wodzie pitnej nie przekracza wartości 1mg/l, grupowej profilaktyki fluorkowej metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi 6 x w roku, w odstępach co 6 tygodni.

Bilanse zdrowia

Fluoryzacja w szkole

Formularz zgody na realizacje opieki zdrowotnej nad uczniem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym

Karta wywiadu zdrowotnego ucznia

Opieka nad uczniem przewlekle chorym

 


dokumenty

rekrutacja

dokumenty szkolne

Dokumenty do pobrania

papiery

E-DZIENNIK

dokumenty z wykresami

DLA RODZICÓW

talerz

Stołówka