Zaproszenie na spotkanie Rodziców dzieci, które od września rozpoczną naukę w klasie I

spotkanie Rodziców idących do I klasy