Szanowni Rodzice!


Poniżej załączamy Uchwałę nr XX/163/2020 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, form i trybu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół podstawowych pobierających naukę na terenie Gminy Syców.

Zgodnie z tą uchwałą uprawnieni do złożenia wniosku o stypendium jest dyrektor szkoły podstawowej dla najlepszego absolwenta, rodzic ucznia, opiekun prawny ucznia a także wychowawca lub inny nauczyciel za zgodą rodzica/opiekuna prawnego ucznia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały.

 

uchwała

uchwała

uchwała