PAN TADEUSZ

Litwo! Ojczyzno moja!
Niedawno w celu przybliżenie fabuły epopei “Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza lekcje języka polskiego odbyły się poza salą. Szkolny korytarz zamienił się w salon dworu w Soplicowie a uczniowie klasy 8 A i 8 B wcielili się w jego gości i domowników.

 

Spotkanie Pan Tadeusz 4
Spotkanie Pan Tadeusz 3
Spotkanie Pan Tadeusz 2
Spotkanie Pan Tadeusz 1
Spotkanie Pan Tadeusz 0