Dnia 17 listopada 2022 r. odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce pt. „Kocham Cię, Polsko” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sycowie z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań historią ojczystego kraju, pogłębienie wiedzy z zakresu geografii i literatury Polski, promowanie polskich obyczajów i tradycji oraz kształtowanie postaw patriotycznych.
W konkursie brały udział 3-osobowe drużyny ze:
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. Książąt Oleśnickich w Oleśnicy,
• Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu,
• Szkoły Podstawowej w Bukowinie Sycowskiej,
• Szkoły Podstawowej nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie,
• Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie,
• Szkoły Podstawowej w Działoszy,
• Szkoły Podstawowej w Stradomi Wierzchniej,
• oraz Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sycowie,
które zmagały się z pytaniami i zadaniami dotyczącymi Polski.
Konkurs został objęty honorowym patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty – p. Romana Kowalczyka, który uświetnił konkurs swoją obecnością oraz Burmistrza Miasta i Gminy Syców – p. Dariusza Maniaka, który ufundował nagrody.
Laureaci konkursu:
Miejsce I – Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Sycowie
Miejsce II – Szkoła Podstawowa nr 1 im. III Tysiąclecia w Sycowie
Miejsce III – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Sycowie

 

Konkurs wiedzy o polsce 45
Konkurs wiedzy o polsce 44
Konkurs wiedzy o polsce 43
Konkurs wiedzy o polsce 42
Konkurs wiedzy o polsce 41
Konkurs wiedzy o polsce 40
Konkurs wiedzy o polsce 39
Konkurs wiedzy o polsce 38
Konkurs wiedzy o polsce 37
Konkurs wiedzy o polsce 36